USŁUGI

_

kompleksowe rozwiązania druku wysoko nakładowego

_

Oferujemy możliwość zakupu lub dzierżawy urządzeń i rozwiązań wysokonakładowego druku, w tym m. in.:

 • drukarki i maszyny drukujące
 • urządzenia wielofunkcyjne
 • urządzenia produkcyjne
 • urządzenia introligatorskie
 • materiały eksploatacyjne

Nasza oferta jest stworzona głównie dla dużych działów firm, zakładów poligraficznych i drukarni oraz dla typów działalności, w których istotna jest jakość usług, stabilność i płynność w funkcjonowaniu.

Zapraszamy na darmowe konsultacje biznesowe, celem ustalenia Waszych indywidualnych potrzeb z zakresu usług:

 • dostosowanie rozwiązań i urządzeń
 • instalacja, konfiguracja i kalibracja
 • serwis i konserwacja
 • zdalne wsparcie techniczne
 • nowoczesne oprogramowanie
 • pomoc w logistyce zaopatrzenia
 • szkolenia w obsłudze i BHP
 • optymalizacja kosztów eksploatacji
 • personalizacja i branding narzędzi

ROZWIĄZANIA BIZNESOWE DLA FIRM